Tietokorteista löydät tietoa sivu- ja hivenravinteiden puutoksien aiheuttamista oireista viljoilla, rypsillä ja rapsilla sekä lannoittamisen kustannuksista ja saaduista sadonlisistä.

Sivu- ja hivenravinnepuutokset viljoilla, rypsillä ja rapsilla

Tietokorttien lähdeluettelo